Title: Timber harvest by province (thousand m3)

Bảng: Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương chia theo Tỉnh (nghìn

Source: VNForest - Forest Resources Monitoring System. http://vnforest.gov.vn/

Nguồn dữ liệu: Tổng cục Lâm Nghiệp Việt Nam (VNForest) - Hệ thống theo dõi diễn biến rừng. http://vnforest.gov.vn/

Excel PDF

Tỉnh/Province

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Thành Phố Cần Thơ
Thành Phố Đà Nẵng 0.0 67.4 105.9 66.98
Thành Phố Hải Phòng
Thành phố Hà Nội 2.3 4.3 2.6 1.8
Thành Phố Hồ Chí Minh
Tỉnh An Giang 21.1 48.33 30.14
Tỉnh Bắc Giang 186.5 309.4 240.1 223 1.3
Tỉnh Bạc Liêu
Tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh Bắk Kạn 114 180.16 91 72.7 99.7
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 0.10 5.6 37.01 47.3
Tỉnh Bến Tre 0.04 0.06 1.7 0.1 0.0
Tỉnh Bình Định 449.9 632.9 267.6